NI myDAQ的设备版本变化硬件: Multifunction DAQ (MIO)

问题: 我的新的NI myDAQ在外观上和我的旧的NI myDAQ不一样。新版本和旧版本之间有什么差别?

解答:

最新的myDAQ版本为F。F版本和之前版本的唯一区别就是DMM的接口。新的DMM的接口嵌入到了myDAQ内部。如下图所示。

图 1. NI myDAQ rev F.

 

图 2. NI myDAQ rev D and earlier.

 

 相关链接: NI myDAQ

附件:

报告日期: 10/19/2011
最近更新: 02/27/2015
文档编号: 5QIFFI9A